• 13 days Backpackers Uganda & Zanzibar $2832
  • 13 days Budget Uganda & Zanzibar $3540
  • 14 days Luxurious Uganda & Zanzibar $5900 (inclusive of Gorilla permit in Uganda)